elecworks core Basis cursus

Cursusomschrijving
Om snel en op een juiste wijze met elecworks aan de slag te kunnen gaan, bieden wij u deze 1 dag durende training aan, waarin wij u de basisbeginselen voor het tekenen en ontwerpen met elecworks bijbrengen.

Basiskennis
Om deze cursus met succes te kunnen volgen heeft u elektrotechnische basiskennis nodig en dient u reeds elektrotechnische tekeningen te kunnen lezen. Tijdens deze training wordt de theorie afgewisseld met op de praktijk afgestemde opdrachten.

Cursusduur
1 dag

Cursusinhoud
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

Introductie:
• Introductie elecworks
• Opbouw elecworks structuur

 

Omgaan met teken- en engineeringfuncties:
• Tekenen van faselijnen
• Plaatsen van symbolen en adermarkeringen
• Toekennen Functies en locaties
• Nummeren van symbolen en klemmen
• Kruisverwijzing van symbolen en potentialen

 

Gebruik van klemmen en kabels:
• Het plaatsen van klemmen
• Toekennen kabels aan klemmen/verbruikers
• Genereren van diverse typen klemmenstroken en rapporten

Symbolenbibliotheek:
• Wijzigen en aanmaken van symbolen
• Gebruik van samengestelde symbolen - Macro’s

 

Rapporten:
• Automatisch genereren van rapporten als
lijsten/tabellen in de
tekening
• Updaten van rapporten

 

Introductie catalogi:
• Link catalogus en records aan symbolen
• Toevoegen van records
• Navigeren / gelinkte symbolen


Vervolgcursus(sen)
Na het doorlopen van deze training kan de cursist zich verder ontwikkelen door het volgen van bijvoorbeeld de elecworks core Advanced cursus.

Deze training wordt op de volgende data in ons opleidingscentrum te Veenendaal gegeven:

  • dinsdag 12 maart 2019
  • dinsdag 2 april 2019
  • vrijdag 10 mei 2019
  • woensdag 12 juni 2019

U kunt zich hier inschrijven.

Software
Lees meer over de software elecworks