Electrical Designer software onderhoudscontract

Het Electrical Designer software onderhoudscontract heeft een looptijd van 1 jaar. Het contract wordt elk jaar automatisch verlengd. U ontvangt de factuur hiervan ongeveer 1 tot 2 maanden voor vervaldatum.

Opzeggen
Het Electrical Designer software onderhoudscontract kan beëindigd worden door uiterlijk 2 maanden voor de einddatum van het contract, schriftelijk bij ons op te zeggen.

U kunt uw opzegging sturen naar:
Aceri Trace Software International B.V.
Zijpendaalseweg 8
6814 CK Arnhem

Wilt u in de opzegging uw contractnummer vermelden?