elecworks ERP

Koppelingsmodule voor ERP-systemen

Met elecworks ERP, standaard geļntegreerd in het elecworks-pakket, kunnen koppelingen met bedrijfssystemen worden gerealiseerd, zodat de gegevens in deze systemen ook in technische projecten gebruikt kunnen worden. Te denken valt aan: interne referenties of codes, specifieke omschrijvingen, voorraadinformatie, kosten, prijzen en dergelijke.
elecworks ERP maakt verbindingen met databases, zoals Microsoft SQL, Microsoft SQLite en Microsoft Access, mogelijk. Met elecworks ERP kunnen koppelingen tot stand worden gebracht met geavanceerde systemen zoals Microsoft Dynamics, SAP, Sage, ABAS en dergelijke. Dit betekent dat gegevens uit deze systemen direct binnen elecworks beschikbaar zullen zijn. Het gebruik van deze gegevens leidt dan ook tot een verbetering van de kwaliteit van de projecten en een aanzienlijke toename van de productiviteit tijdens het ontwerpproces.

Hergebruik informatie van uw projecten

Via de link tussen elecworks ERP en uw ERP-systeem kunt u maximaal 20 velden per record invoeren in de onderdelentabel en meer dan 20 velden per record in de draadtabel.

Velden in beide tabellen kunnen worden toegevoegd aan de elecworks database, zodat deze gebruikt kunnen worden tijdens het ontwerpproces van schematische tekeningen, verslagen, onderdeellijsten en/of referenties.

De labels van ERP-velden binnen elecworks zijn volledig aan te passen door de gebruiker, zonder dat de tabel van de bron-database gewijzigd zal worden. Koppelingsrechten zijn altijd lezen of schrijven, afhankelijk van de betreffende database.

Sluit ontwikkeling en productie aan op uw ERP-systeem

Met de elecworks ERP module kunnen eenvoudig gegevens uit ERP-toepassingen worden gehaald om de prijs per eenheid van elke referentie te kunnen vermelden. Ook kan het aantal eenheden worden gecheckt die op voorraad zijn om een elektrotechnisch project te kunnen uitvoeren. Daarnaast kunnen interne / eigen verwijzingen worden toegewezen om het projectmateriaal te coderen volgens eigen specifieke behoeften en/of specifieke rapporten worden gegenereerd waarin de code van de leverancier is opgenomen ten behoeve van de inkoopafdeling.

elecworks ERP met elecworks PDM Link zijn de modules waarmee het verbinden van ontwerp en productie met bedrijfssystemen voor Product Data Management (PDM / PLM) en Enterprise Resource Planning (ERP) mogelijk wordt gemaakt.
Hiermee wordt een aanzienlijke verbetering van het gegevensverwerkingsproces op bedrijfsniveau gerealiseerd, wat weer leidt tot verbetering van de productie – door kortere doorlooptijden voor ontwikkeling en ontwerp – en toenemende kwaliteit van de projecten. Dit alles dankzij het toenemend integraal gebruik van gegevens die vastgelegd zijn in de bedrijfssystemen.