Maatwerkopleidingen

Aceri geeft een flexibele invulling aan uw opleidingsbehoefte door in overleg:

  • De beste didactische en methodische aanpak te bepalen;
  • De exacte inhoud van de trainingen samen te stellen;
  • Uw (maatwerk)trainingsplan van aanpak te schrijven;
  • De locatie te bepalen waar de training wordt gegeven;
  • Het meest geschikte trainingsmateriaal voor u te selecteren of te ontwikkelen;
  • De wijze waarop het trainingsmateriaal wordt aangeleverd te bepalen;
  • De intake te verzorgen;
  • De planning en invulling van het trainingsrooster te bepalen;
  • Tussentijds te evalueren en zo nodig bij te sturen.

“Aceri beschikt inmiddels over zeer ruime ervaring met het realiseren van succesvolle trainingstrajecten of het nu klassikale, e-learning of b-learning trainingstrajecten betreft. U bent bij ons aan het juiste adres.”