elec calc suite

elec calc suite, een unieke oplossing voor de levenscyclus van elektrotechnische installaties

elec calc suite is handig tijdens de levenscyclus van een elektrische installatie, van het vroege ontwerp tot het onderhoud, inclusief de productie en inspectie.
elec calc suite voldoet aan de behoeften van alle belanghebbenden die te maken hebben met de elektrische installatie: ontwerp- en techniekbureaus, aannemers, industrie en diensten, inspectie organen, faciliteitenbeheerders en de universiteiten voor de educatieve aspecten.

Trace Software is een belangrijke speler op de markt voor de elektrische installatieberekeningen

In 1998 bracht Trace Software de berekeningssoftware TR-CIEL op de markt: een radicale verandering om een elektrische installatie te berekenen door een single-line diagram aan te bieden, waardoor het berekenen oneindig eenvoudiger en goed in het onderwijs overdraagbaar werd. Sindsdien is Trace Software nooit gestopt met investeringen op deze markt door software oplossingen te leveren voor het ontwerpen van alle soorten elektrische installaties, laagspanningsproducten, hoogspanningsproducten, zonne- en buitenverlichting. In 2014 introduceerde Trace Software een nieuw aanbod, gebouwd op het principe van een digitaal model, waardoor aan de ene kant zowel laagspannings- als hoogspanningsberekeningen vanuit een uniek enkellijndiagram kunnen worden behandeld en anderzijds de levenscyclus en de werking van de elektrische installatie kan worden gemanaged.

Trace Software werkt zeer actief samen met organisaties die de internationale normen bepalen en onderhouden met de doelstelling om rekening te kunnen houden met de behoeften van de klanten, expertise te kunnen verlenen aangaande de controle van elektrotechnische berekeningen en informatie uit te wisselen met de wereldwijde experts om normen te ontwikkelen en om de integratie daarvan in de software oplossingen te optimaliseren.

Toenemend complexe berekeningen

De complexiteit van elektrische berekeningen is een belangrijk probleem voor ontwerpbureaus.
Het aantal factoren die de resultaten van een berekening van een elektrische installatie be´nvloeden, is zodanig dat het niet langer mogelijk is om de studies zonder passende software uit te voeren. Naast de berekeningen biedt elec calc de gebruiker een beter inzicht in de gevolgen van zijn/haar keuzes met betrekking tot de grootte van de installatie.

Onze Visie

Met haar elec calc suite aanbod is Trace Software permanent wereldwijd gecommitteerd aan ontwerpbureaus, industriŰlen en site managers om hen te helpen bij het ontwerpen, controleren en beheren van de levensduur van de elektrische installatie. Een grondige kennis van de elektrische installaties is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de uitdagingen van energie-efficiŰntie. 

De applicaties van elec calc suite

De elec calc suite: van de berekening tot het beheer van de levenscyclus van een elektrische installatie.

De elec calc suite is bestemd voor ontwerpbureaus, inspectie organen, locatiebeheerders, bedrijfs- of onderhoudsmanagers.
Het zal ook erg populair zijn op scholen en universiteiten die gespecialiseerd zijn in elektrotechniek vanwege de grote educatieve voordelen.
elec suite is gebaseerd op het concept van het digitale model van de elektrische installatie: om te berekenen, te beheren, te onderhouden, met de mogelijkheid om simulaties uit te kunnen voeren en op toekomstige behoeften te kunnen anticiperen.
Als een echt referentiedocument van de installatie maakt het de uitwisseling van gegevens mogelijk en wordt de samenwerking tussen de verschillende stakeholders, die aan de installatie werken, vereenvoudigd.

elec calc suite bestaat uit twee grote applicaties: elec calc en elec live

elec calc bevat een aantal functies voor het ontwerp van het single-line diagram en de grootte van de LV en HV installaties. Ongeacht het type laag- en/of hoogspanningsinstallatie is er een uniek single-line diagram beschikbaar met dezelfde eigenschappen: vermogen, berekening van kortsluitstromen, berekening van beveiligingen en relais, beheer van de verschillende aardingssystemen en internationale normen (IEC, NF e.d.).

elec calc is ontwikkeld om het begrip te vereenvoudigen, een parameterverandering is real time in staat om de invloed ervan in de berekening te begrijpen, het optimaliseren van de beveiliging en economische keuzes mogelijk te maken.

elec live, maakt gebruik van het enkellijndiagram en het digitale model dat oorspronkelijk door elec calc, is gegenereerd. Dit om de installatie met een reeks van functies te kunnen bedienen.

Belangrijkste kenmerken

 • Hoogspanning en lage spanning in dezelfde map
 • Multi standaarden
 • Multi-bronnen
 • Alle soorten receivers
 • Operating modes
 • Fabrikanten gegevens
 • De discriminatie (selectiviteit)
 • De cascading (back-up)
 • De compensatie van reactieve energie
 • Arc-Flash analyse
 • De stroombalans
 • Beheer van de gebruikersrechten
 • De lokalisatie van componenten
 • Excel import / export
 • De verschillende mogelijkheden van export
 • De berekening notities
 • De uitvoer van de synoptiek
 • De export naar elecworks of Solidworks Electrical
 • Het beheer van de revisies
 • De Cloud