archelios suite

archelios suite, een unieke oplossing voor het managen van het gehele fotovolta´sche project

archelios suite is een unieke oplossing om aan een compleet fotovolta´sche project te werken, vanaf de haalbaarheidsstudie tot en met de volledige generatie van berekeningen en documentatie die nodig zijn voor de uitvoering ervan. Archelios behandelt alle soorten fotovolta´sche installaties: gekoppeld aan het netwerk, zelfvoorzienende en ge´soleerde sites. archelios Suite is de meest complete software oplossing voor fotovolta´sche PV ontwerpen.

Voor de onderzoeksafdelingen, ontwikkelaars en installateurs is het een belangrijke vooruitgang waardoor enerzijds belangrijk productiviteitswinst wordt behaald en anderzijds het werken aan gemeenschappelijke gegevens, van de technische en economische haalbaarheidsstudie tot en met bouwdetails die voor de project-engineering noodzakelijk zijn.

De toepassingen van archelios suite

De archelios suite range: van de simulatie tot de berekening van de produceerbaarheid, de rentabiliteitsstudie, de elektrotechnische dimensionering en de generatie van de documentatie voor de controles.

archelios suite is bedoeld voor de onderzoeksafdelingen en voor de fotovolta´sche installateurs die alle soorten van PV installaties ontwerpen, bouwen en onderhouden: op daken, fabrieken, gekoppeld aan het netwerk en op ge´soleerde sites, zelfvoorzienend met of zonder opslag van energie.

archelios suite is composed of two major applications: archelios and archelios Calc


De fotovolta´sche ontwerpgereedschappen

archelios is een online applicatie bedoeld voor het ontwerpen, simuleren en het uitvoeren van economische analyses van fotovolta´sche projecten tot 50kWp.
Het gebruiksvriendelijke archelios levert de meest nauwkeurige berekeningen ter wereld van de opbrengst (volgens Photon International en de IJEEE krant), gebaseerd op een 3D-simulatie van het project via een SketchUp plug-in, dat een wereldwijde dekking van weerstations biedt, automatisch de horizonlijnen berekent en uur tot uur simulatie uitvoert van de nabije schaduwvorming. Dit levert een zeer gedetailleerde berekende productie van energie op.
Als een besluitvorming ondersteunend instrument, omvat archelios volledige economische indicatoren van de rentabiliteit, rekening houdend met: de wereldwijde investeringen, onderhoud en vernieuwing van uitrustingskosten, bancaire rentetarieven, het bedrag van de potentiŰle bijdragen en de wederverkoop per kWh. Zo wordt de ontwerper maximaal ondersteund bij het vinden van de meest geschikte set-up voor de beste return on investment.
Fotovolta´sche projecten zijn direct online toegankelijk en beschikbaar voor overleg, export of delen.

Het nieuwe archelios Pro biedt alle voordelen en functionaliteiten van het klassieke archelios en meer. Het biedt u een hogere berekeningscapaciteit voor het ontwerpen van alle soorten projecten van welke omvang dan ook.
archelios Pro beschikt over een exportfunctie naar archelios Calc ten behoeve van het ondersteunen van de elektrotechnische dimensionering van kabels en beveiligingen en het genereren van de benodigde documenten voor de controle van de installatie.
Ook is het exporteren van uw project naar AutoCAD (. DXF) en MS Excel (. CSV) nu mogelijk.

archelios Calc is een toonaangevende softwaretoepassing voor de elektrotechnische dimensionering van PV installaties gekoppeld aan de lay-out van het openbare netwerk volgens de verschillende NF-gidsen en de ICE-normen.
archelios Calc houdt rekening met alle soorten installaties, van de kleine projecten op het dak tot aan meerdere omvormerinstallaties op een drie-fase netwerk evenals installaties van meer dan 250 kVA. De interface van archelios Calc maakt de visualisatie van de synopsis van de gehele installatie mogelijk, evenals de toegang tot een invoerzone van parameters voor elk geselecteerd onderdeel (generator, omvormer, kabel, zekering bescherming enz.).
De ontwerper wordt ge´nformeerd over de overeenkomst status voor elk onderdeel door middel van een kleurcode. Berekening van de gehele installatie gebeurt in real-time.

  • Generatie van zonnekaarten op basis van 3D modellering
  • GIS integratie
  • Berekening van de winstgevendheid voor elk dak/gebouw
  • Realistische visualisatie van de fotovolta´sche installatie voor elk gebouw

  • Glinster & Schitter studie voor PV-installaties
  • Gereflecteerde stralen op elk gewenst moment in het jaar
  • Aanvullend op de effectbeoordeling

Meer informatie:
- brochure archelios suite (EN)